Детски градини – държавни и частни детски градини

Обединено детско заведение Талант – 43 ОДЗ

Адрес:
София
ул. “Георги Измирлиев” № 20
район “Триадица”

Телефони:
8598072
8598052

Материална база:

Детското заведение разполага с просторни и слънчеви занимални, отделни спални помещения, музикален салон, езикови кабинети, обособени площадки за всяка група.
Успоредно със задължителното обучение, съобразно държавните образователни изисквани, по желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности като:
- ранно чуждо езиково обучение по английскир немски, френски езици.
- латино танци.
- футбол
- карате
- спортно-подготвителни игри и танци
- приложни изкуства
- философия за деца
- гимнастика

Допълнителните педагогически дейности се провеждат от квалифицирани специалисти.
Възпитанието и обучението са подчинени на крайния резултат – подготовката на децата за училище.
Основната ни цел е, максимално развитие на индивидуалния потенциал на всяко дете, насърчаване на самоизявата, откриване на заложеното в него, създаване на ежедневен емоционален комфорт, възпитаване на амбиция и стремеж, изграждане на знания и качества, необходими при постъпване в първи клас.
Мотото ни е: ”Да дадем шанс на всяко дете”.