Детски градини – държавни и частни детски градини

Целодневна детска градина Алиса – 83 ЦДГ

Адрес:
ул. “Филип Тотю” № 24
район Подуяне, ЖК “Хаджи Димитър”

Телефон:
8403347