Детски градини – държавни и частни детски градини

Целодневна детска градина Слънчева мечта – 110 ЦДГ

Адрес:
ул. “Батуня” № 75
район Подуяне

Телефон:
9453019

Материална база:
За децата се грижат високо квалифицирани специалисти!

В детската градина се прилага „Програма за възпитание на децата от 2 – 7 годишна възраст” на доц. Е.Русинова. Децата използуват учебни помагала на издателствата „Слово”, „Изкуства”, „Просвета”.

В детската градина се предлагат следните допълнителни педагогически услуги:
• Английски език;
• Народни танци;
• Латино танци.

Родителите участват при вземането на решения, относно възпитанието, образованието и развлеченията на децата в детската градина.

За контакт: cdg110@mail.bg