Детски градини – държавни и частни детски градини

Детската градина става задължителна за петгодишните

Детската градина ще стане задължителна за петгодишните, обяви вчера новият екип на МОН. На практика това означава, че малките ще имат две години за задължителна предучилищна подготовка. Целта е децата от малцинствата да нямат проблеми с овладяването на българския език. Въвеждането на двугодишната предучилищна подготовка е записана в предизборната кампания на ГЕРБ. Вчера при представянето на екипа си новият просветен министър Йорданка Фандъкова посочи тази новост като един от основните приоритети на ведомството.

Задължителната ранна подготовка е практика в много европейски страни. Засега обаче не е ясно как и кога ще се реализира идеята, която изисква сериозно финансиране, сграден фонд и преподаватели – ресурси, които сериозно не достигат в образователната сфера. Иначе възрастта, на която първолаците ще тръгват на училище, остава 7 г.

Друга идея на МОН е постепенното въвеждане на целодневно обучение и връщане на педагогическите съветници, които бяха освободени след въвеждането на делегираните бюджети.

Започва ревизия на учебните програми и учебните планове, като първо ще се започне от гимназиалния етап, съобщи Фандъкова. Според нея резултатите трябва да са готови до 1 година. Ще бъдат проверени и всички конкурси за учебници. Сега учебните програми и текстове се променят поетапно – всяка година за един випуск. Наесен наред са осмокласниците.

Новият екип ще довърши и някои започнати реформи от Даниел Вълчев. От учебната 2010/2011 г. ще влезе в сила новата образователна структура, която предвижда основното образование да се завършва в VII клас, а гимназията да се раздели на два етапа – до Х и до ХII клас. За целта е необходимо да бъде приет нов просветен закон и да се промени националната програма за училищното образование.

Остава и идеята изпитите от външното оценяване да заменят тези за гимназията. След завършване на VII клас идния юни ще се държат пет миниматури. С тях ще може да се кандидатства за елитните паралелки. Идеята е изпитите за завършване на VII клас да са 5, докато за кандидатстването се полагаха само два – по български език и литература и по математика. Другите три ще са евентуално общ тест по природни науки и екология, по обществени науки, гражданско образование и религия и по чужд език. Задължително ще се взимат резултатите от български език и математика, но ще направим допитване до колегията доколко и как в балообразуването ще влизат и останалите оценки, обясни зам.-министърът за средното образование Милка Коджабашиева.

Източник: Сега