Детски градини – държавни и частни детски градини

датска градина Сердика

Адрес: София ул. “Струга” № 15а район Сердика Телефон: 8313140

Адрес: София ул. “Шумен” № 2 район Сердика, кв. “Банишора” Телефон: 8310058 Материална база: Детската градина разполага с богата материална и дидактична база. Приоритетите са свързани с ранното чуждоезиково обучение, изкуствата, екологичното възпитание, народните празници, обичаите и традициите. Допълнителните педагогически услуги, които се предлагат над държавните образователни изисквания са: – английски език; – пиано и [...]

Адрес: София ул. “Училищна” № 10 район Сердика Телефон: 9366774 Материална база: Първа група е дневна група. Децата се водят сутрин от 7,00 часа и се взимат до 19,00 часа всеки ден. Втора, трета и подготвителната група са седмични групи в тях децата се приемат в понеделник след 7,00 часа и се издават на родителите [...]