Детски градини – държавни и частни детски градини

детска градина Алиса

Адрес: ул. “Филип Тотю” № 24 район Подуяне, ЖК “Хаджи Димитър” Телефон: 8403347

Адрес: София ул. “Шумен” № 2 район Сердика, кв. “Банишора” Телефон: 8310058 Материална база: Детската градина разполага с богата материална и дидактична база. Приоритетите са свързани с ранното чуждоезиково обучение, изкуствата, екологичното възпитание, народните празници, обичаите и традициите. Допълнителните педагогически услуги, които се предлагат над държавните образователни изисквания са: – английски език; – пиано и [...]