Детски градини – държавни и частни детски градини

предучилищна подготовка

Детската градина ще стане задължителна за петгодишните, обяви вчера новият екип на МОН. На практика това означава, че малките ще имат две години за задължителна предучилищна подготовка. Целта е децата от малцинствата да нямат проблеми с овладяването на българския език. Въвеждането на двугодишната предучилищна подготовка е записана в предизборната кампания на ГЕРБ. Вчера при представянето [...]