Детски градини – държавни и частни детски градини

Триадица

Адрес: София ул. “Цар Петър I” № 5 район “Триадица”, кв. “Буката” Телефони: 9543064 9526804 Материална база: ЦДГ №87 “Буката” е публична общинска собственост и се намира на територията на район “Триадица”, кв. “Буката”. Сградата е масивна, четириетажна. Детската градина работи със седем групи-пет в централната сграда и два филиала на “Хр.Ботев” № 14 и [...]

Адрес: София ул. “Георги Измирлиев” № 20 район “Триадица” Телефони: 8598072 8598052 Материална база: Детското заведение разполага с просторни и слънчеви занимални, отделни спални помещения, музикален салон, езикови кабинети, обособени площадки за всяка група. Успоредно със задължителното обучение, съобразно държавните образователни изисквани, по желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности като: – ранно чуждо [...]

Адрес: София ул. “Метличина поляна” № 10 Район Триадица Телефон: 9581429 8591115 Материална база: ЦДГ №40 “Проф. Г. Ангушев” е публична общинска собственост и се намира на територията на район Триадица, кв. “Г. Делчев”. Сградата е масивна, двуетажна. Функционират четири групи настанени в удобни и просторни помещения, отговарящи на всички саниторно-хигиенни изисквания. Дворът е голям [...]

Адрес: София ул. “Деян Белишки” № 44 Район “Триадица” Телефон 8589108