Детски градини – държавни и частни детски градини

Подуяне’ Теми

Адрес: ул. “Витиня” до бл. 100 район Подуяне Телефон: 9450493 8473939

Адрес: ул. “Златица” № 46 район Подуяне Телефон: 9478478 9478471

Адрес: ул. “Вършец” № 11 район Подуяне Телефон: 9453044

Адрес: ул. “Hеофит Бозвели” № 26 ройон Подуяне Телефон: 9450138 9450126 Материална база: ЦДГ № 117 “ Слънце “ е открита на 02.04.1962 г. Разполага със слънчева двуетажна сграда, построена специално за нуждите на детската градина. Дворът е много добре озеленен. В него са оформени площадки за игра,даващи възможности и за упражнения по баскетбол, волейбол, [...]

Адрес: ул. “Батуня” № 75 район Подуяне Телефон: 9453019 Материална база: За децата се грижат високо квалифицирани специалисти! В детската градина се прилага „Програма за възпитание на децата от 2 – 7 годишна възраст” на доц. Е.Русинова. Децата използуват учебни помагала на издателствата „Слово”, „Изкуства”, „Просвета”. В детската градина се предлагат следните допълнителни педагогически услуги: [...]

Адрес: кв. “Левски” Г район Подуяне Телефон: 9466100 9466118 Материална база: Обединено детско заведение № 92 “Мечта” е открито през 1993 година. Многофункционална, раздвижена сграда, единствена по рода си в архитектурно отношение за страната. Разполага с просторен музикално – приемателен салон, физкултурен салон, плувен басеин, добре поддържан двор, занимални, спални и офис помещения, кухненски блок [...]

Адрес: кв. “Левски” Г район Подуяне Телефон: 9466143 9466129 Материална база: ОДЗ№91 е открито през 1991г.Слънчева две и три-етажна сграда с капацитет 10 групи,от които 8-детска градина и 2-детска ясла. Групите на децата се състоят от просторни занимални,самостоятелни спални и сервизни помещения. ОДЗ разполага с физкултурен салон,музикален салон,басейн.През изминалите години ОДЗ№91 се утвърди като детско [...]

Адрес: ул. “Филип Тотю” № 24 район Подуяне, ЖК “Хаджи Димитър” Телефон: 8403347