Детски градини – държавни и частни детски градини

Средец’ Теми

Адрес: София ул. “Преспа” № 3 район Средец Телефон: 9815982 9876125 Материална база: ЦДГ “Преспа” №113 се намира в центъра на София и отговаря на потребностите на взискателните и загрижени родители, които желаят децата им от предучилищна възраст да живеят сред връстници. Съвременната детска психология по категоричен начин доказва, че оформянето на зрялата личност зависи [...]

Адрес: София ул. “Мизия” № 6 район Средец Телефон: 9441722 Материална база: В ЦДГ № 77 има четири групи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Детската градина като сграден фонд, архитектурно устройство и вътрешен интериор е единствена и неповторима на територията на гр.София. Тя предоставя възможност за децата да [...]

Адрес: София ул. “Алея-II” № 2 Район Средец, ж.к. “Яворов” Телефон: 9437641 Материална база: За децата се грижи високо квалифициран персонол, работещ с всеотдайност и любов ;медицински персонал – компетентен и с богат практически опит; помощник-възпитатели отнасящи се с грижовност и топлота към децата. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря [...]

Адрес: София ул. “Гладстон” № 38 район Средец Телефон: 9885683 9883077 Материална база: ЦДГ №12 е разположена в две сгради. Всяка от тях разполага с двор, в който децата могат да играят. – ул. “Гладстон ” 38 – две групи – ул. “Хр.Белчев” 13 – три групи В ЦДГ №12 работи висококвалифициран и отговорен персонал, [...]