Детски градини – държавни и частни детски градини

Слатина’ Теми

Адрес: София ул. “Цветан Радославов” № 30 район Слатина Телефон: 8701126 8706137

Адрес: София ул. “Постоянство” № 9 район Слатина Телефон: 8730380 8720993 Материална база: Учебно-възпитателния процес се осъществява от висококвалифициран педагогически персонал. В ЦДГ № 168 “Слънчогледи се предлагат допълнителни педагогически услуги като изучаване на английски език, латиноамерикански танци и карате, които се заплащат от родителите. В детската градина се спазват определените в нормативните документи санитарно-хигиенни [...]

Адрес: София ул. “Хемус” № 10 район Слатина Телефон: 8704192 8720690

Адрес: София ул. “Ал. Момчев” № 2 район Слатина Телефон: 8703167 8718154 Материална база: В ОДЗ № 65 “Слънчево детство “ се осъществява прием на деца за детска ясла в 4 групи / от 1 до 2,6 години / и в детска градина в 7 възрастови групи за деца от 3 годишна възраст до постъпване [...]

Адрес: София ул. “502″ № 6 район Слатина, кв. “Хр. Ботев” Телефон: 9455333 9450663 Материална база: Учебно-възпитателния процес на 3-7 годишните се осъществява от високо квалифициран персонал по програмна система “Ръка за ръка” и образователно предписание “НЕОГЕЯ”.Целите на педагогическия екип са насочени към приобщаване на децата към общочовешките нравствени ценности и качествено образование за равен [...]

Адрес: София ул. “Камчия” № 1 район Слатина Телефон: 8709377 9717175 факс Материална база: ОДЗ 61 “Шарено петле” предлага обучение и възпитание на деца от 10 месеца до 7 години, разпределени по възрастови групи. Работи по програма утвърдена от МОН . Тя се реализира от високо квалифициран педагогически и медицински екип. Специална подготовка на децата [...]

Адрес: София ул. “Каймакчалан” № 4 район Слатина Телефон: 8700538 9446392

Адрес: София ул. “Георги Минчев” № 35 район Слатина Телефон: 8700538 9713348 Материална база: В ЦДГ №55 “Веселина” се предлагат срещу заплащане от родителите следните допълнителни педагогически услуги като Чуждоезиково обучение и Приложни изкуства.