Детски градини – държавни и частни детски градини

Обединено детско заведение Слънчев кът – 91 ОДЗ

Адрес:
кв. “Левски” Г
район Подуяне

Телефон:
9466143
9466129

Материална база:
ОДЗ№91 е открито през 1991г.Слънчева две и три-етажна сграда с капацитет 10 групи,от които 8-детска градина и 2-детска ясла.

Групите на децата се състоят от просторни занимални,самостоятелни спални и сервизни помещения.

ОДЗ разполага с физкултурен салон,музикален салон,басейн.През изминалите години ОДЗ№91 се утвърди като детско заведение,в което се отглеждат и възпитават здрави и щастливи деца.

Образователно- възпитателната работа се осъществява на базата на утвърдени от МОН програми.Според наклонностите на децата и по желание на родителите осигуряваме допълнителни дейности:

-английски език

-школа по танци , карате.

-приложно студио

-фолклор

Педагогическият екип на ОДЗ№91 традиционно постига отлична подготовка на децата
за училище.