Детски градини – държавни и частни детски градини

Адрес:
ул. “Златица” № 46
район Подуяне

Телефон:
9478478
9478471

Адрес:
ул. “Вършец” № 11
район Подуяне

Телефон:
9453044

Адрес:
ул. “Hеофит Бозвели” № 26
ройон Подуяне

Телефон:
9450138
9450126

Материална база:
ЦДГ № 117 “ Слънце “ е открита на 02.04.1962 г. Разполага със слънчева двуетажна сграда, построена специално за нуждите на детската градина. Дворът е много добре озеленен. В него са оформени площадки за игра,даващи възможности и за упражнения по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, колоездене и др.
В детската градина се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в І-ви клас. Приетите деца са разпределени по възраст в 4 целодневни групи / първа, втора, трета и подготвителна.
Всяка група разполага с добре обзаведени многофункционални помещения, в които са обособени разнообразни кътове за занимания и игри.
Квалифициран екип от директор, 8 детски учители,учител по музика,медицинска сестра, помощник възпитатели и помощен персонал, обгрижват с много обич малчуганите. Служителите полагат усилия за оформянето и поддържането на спокойна,уютна и развиваща среда, в която всеки ден за децата да бъде различен и изпълнен с полезни и приятни часове.

В ЦДГ “ Слънце “ децата получават :
-сигурност и подкрепа;
-уважение и пълноценно общуване;
-целенасочена предучилищна подготовка;
-право на избор и изява.
По избор на родителите се осигуряват допълнителни занимания :
-логопед:
-английски език;
-джудо;
-спортни танци;
-ски училище.
При нас уважението,усмивката и веселието имат специален статут, защото вярваме, че са заразителни и зареждащи с доброто и искрите, които носят.
В името на децата се стремим да спечелим всеки родител за партньор,тъй като сме убедени, че заедно можем да постигнем всичко, което пожелаем.

Адрес:
ул. “Батуня” № 75
район Подуяне

Телефон:
9453019

Материална база:
За децата се грижат високо квалифицирани специалисти!

В детската градина се прилага „Програма за възпитание на децата от 2 – 7 годишна възраст” на доц. Е.Русинова. Децата използуват учебни помагала на издателствата „Слово”, „Изкуства”, „Просвета”.

В детската градина се предлагат следните допълнителни педагогически услуги:
• Английски език;
• Народни танци;
• Латино танци.

Родителите участват при вземането на решения, относно възпитанието, образованието и развлеченията на децата в детската градина.

За контакт: cdg110@mail.bg

Адрес:
кв. “Левски” Г
район Подуяне

Телефон:
9466100
9466118

Материална база:
Обединено детско заведение № 92 “Мечта” е открито през 1993 година. Многофункционална, раздвижена сграда, единствена по рода си в архитектурно отношение за страната. Разполага с просторен музикално – приемателен салон, физкултурен салон, плувен басеин, добре поддържан двор, занимални, спални и офис помещения, кухненски блок и перална.

Адрес:
кв. “Левски” Г
район Подуяне

Телефон:
9466143
9466129

Материална база:
ОДЗ№91 е открито през 1991г.Слънчева две и три-етажна сграда с капацитет 10 групи,от които 8-детска градина и 2-детска ясла.

Групите на децата се състоят от просторни занимални,самостоятелни спални и сервизни помещения.

ОДЗ разполага с физкултурен салон,музикален салон,басейн.През изминалите години ОДЗ№91 се утвърди като детско заведение,в което се отглеждат и възпитават здрави и щастливи деца.

Образователно- възпитателната работа се осъществява на базата на утвърдени от МОН програми.Според наклонностите на децата и по желание на родителите осигуряваме допълнителни дейности:

-английски език

-школа по танци , карате.

-приложно студио

-фолклор

Педагогическият екип на ОДЗ№91 традиционно постига отлична подготовка на децата
за училище.

Адрес:
ул. “Филип Тотю” № 24
район Подуяне, ЖК “Хаджи Димитър”

Телефон:
8403347

Адрес:
ул. “Стефан Чомаков” № 1
район Подуяне, ж.к.”Суха река”

Телефон:
8479836
8479762

Материална база:
ОДЗ№74 е открито през месец април 1985 година.Сграда с два корпуса на три и два етажа , голям двор с много трева , зеленина и площадки за игра .Просторни и уютни помещения- отделни стаи за всяка група /спалня , занималня , гардеробна , сервизни помещения , тераса/.В него се отглеждат , обучават и възпитават деца в 10 групи – 8 градински и 2 яслени , разпределени по възраст.
Разполагаме със салон по музика , логопедичен кабинет , кабинет по приложно изкуство , кабинет по безопасност на движението.
Детскот0 завдение предлага следните допълнителни педагогически дейности:
1.Ранно езиково обучение по английски език
2.Приложно изкуство
3.Народни танци
4.Карате