Детски градини – държавни и частни детски градини

Забрана на сделките с терени за забавачки

Мораториум върху всички сделки с терени и сгради в София, предназначени за детски градини, поискаха от Дискусионния клуб за социална и местна политика. Младежите настояват Столичният общински съвет светкавично да приеме решение, според което да бъдат наказани всички длъжностни лица, които са злоупотребили със забавачки. Една от причините за искането на организацията е недостигът на места в детските градини и яслите. Според младите социалисти той е 12 000, а според общината – по-малко от 10 000.

Другата причина – предложението на кмета на “Младост” Петко Дюлгеров сграда на бившата ОДЗ 29 да бъде предоставена на общинското предприятие “Социални грижи”, което в момента се разполага в по-голяма забавачка.

Източник: Монитор